Kto powinien pokryć koszty ogrodzenia pomiędzy dwoma działkami?

Według Kodeksu cywilnego wszystkie ogrodzenia, bramy i płoty, które znajdują się na granicach sąsiednich działek, przeznaczone są do wspólnego użytku sąsiadów. Jeśli jednak któryś z sąsiadów nie jest zainteresowany wybudowaniem ogrodzenia, nie istnieją żadne przepisy prawne, które mogłyby go zmusić do pokrycia kosztów takiej budowy. Ogrodzenie posesji uznaje się za środek zapobiegający naruszaniu prywatnej własności, zatem koszt budowy powinien obciążać tego z sąsiadów, który pragnie zabezpieczyć swoją własność.

Jeżeli więc trudno Państwu porozumieć się z sąsiadami, muszą być Państwo przygotowani na pokrycie kosztów budowy ogrodzenia czy płotu z własnej kieszeni. Dopiero przy jego naprawie lub konserwacji będą mogli Państwo domagać się podziału kosztów.